Deel 1: Bestuursverslag


Voorwoord

Dit jaarverslag van TBV Wonen bevat een schat aan informatie en cijfers over de maatschappelijke inzet en prestaties van TBV Wonen in 2019. Op een breed front en met grote inzet hebben we gewerkt aan het bieden van een thuis voor de bewoners.

Strubbelingen voor bewoners De kwetsbaarheid van onze huurders neemt toe en de leefbaarheid van buurten staat onder druk. Een groot deel van onze huurders heeft moeite de eindjes aan elkaar te knopen. TBV Wonen is in 2019 gestart met de pilot sociale incasso, waarbij we bij betaalproblemen snel en persoonlijk in contact treden met de huurder. Deze aanpak is succesvol en zetten we voort. Druk op de woningmarkt De druk op de woningmarkt blijft onverminderd groot. Dat blijkt onder andere uit het grote aantal reacties (meer dan 1000!) op de 41 opgeleverde gasloze appartementen in Koolhoven Zuid, en uit het groeiend beroep dat het RIBW en Traverse op ons doen. Daarom hebben we samen met gemeente, architecten, aannemers en toekomstige bewoners plannen gemaakt voor een fors nieuwbouwprogramma. Daarmee breiden we de voorraad sociale huurwoningen met circa 500 woningen uit. Verduurzaming In het energiezuiniger maken van onze woningen liggen we goed op schema. Onze woningen hebben gemiddeld al een label B en leveren daarmee een positieve bijdrage aan het verlagen van de energielasten en het verhogen van het comfort voor de bewoners. Het zoeken naar strategische partners is gestart om niet elke keer het wiel uit te hoeven vinden bij de aanvang van een renovatieproject. We merken dat bewoners en klankbordgroepen het waarderen dat ze met een ervaren team van TBV Wonen en aannemer de vaak ingrijpende verbouwing op kunnen pakken.

waardering


We zagen de waardering in de tweede helft van 2019 stijgen naar 8,0 of hoger.

Stijgende waardering Begin 2019 hadden we een dip in de waardering van onze bewoners door vele personele wisselingen en technische problemen met de nieuwe telefooncentrale. Die waren in het derde kwartaal verholpen. Mede dankzij de verruiming van de openingstijden zagen we de waardering in de tweede helft van 2019 stijgen naar 8,0 of hoger. Fusie Het jaar 2019 was vooral het jaar van de fusie tussen de Stichting TBV en de Woonstichting ’t Heem die op 1 juli 2019 effectief werd. Vlot en secuur zijn de twee organisaties in elkaar geschoven. De fusie is aangegrepen om werkprocessen tegen het licht te houden, beleid te actualiseren en plannen voor de komende jaren concreet te maken. Tot slot Bij mijn start als nieuwe directeur-bestuurder heb ik een warme ontvangst gekregen in stad en organisatie. Het meest ben ik onder de indruk van de betrokkenheid van de medewerkers van TBV Wonen bij de bewoners en de stad en ben ik trots op de prestaties die de medewerkers in 2019 hebben geleverd. Paul Kouijzer Directeur bestuurder TBV Wonen