5.4 Permanente educatie Raad van Commissarissen en Bestuur

De RvC-leden en de bestuurder van TBV Wonen investeren continu in het actueel houden van hun kennis en vaardigheden. Deskundigheidsbevordering – Permanente educatie Raad van Commissarissen en Bestuur In de Governance Code Woningcorporaties is opgenomen dat bestuurders van woningcorporaties in drie jaar tijd 108 PE-punten dienen te behalen (2019-2020-2021). Opleidingen en trainingen worden altijd binnen de reguliere vergaderingen van de RvC afgestemd. Directeur-bestuurder en leden Raad van Commissarissen van TBV Wonen behaalden in 2019 het volgende aantal PE-punten: