1. Wie zijn we?

We vinden het belangrijk dat onze bewoners prettig wonen in een fijne buurt. Daar zetten we ons graag voor in. Vanaf de 2e helft van 2019 doen we dat als fusiecorporatie. Zo staan we nog dichter bij onze bewoners en weten we wat er speelt in wijk en dorp. TBV Wonen werkt met gebiedsteams, bestaande uit een gebiedsontwikkelaar, medewerkers leefbaarheid, verhuur en beheer. Met de toevoeging van gebied én gebiedsteam Oost waren we in 2019 in alle wijken en dorpen goed zichtbaar. Deze gebieds-/wijkgerichte benadering krijgt in 2020 nog verder vorm.

De fusiecorporatie heeft een gedeelde missie en visie:

Missie TBV Wonen is een klantgerichte organisatie in Tilburg, die zich richt op huisvesting van mensen in Noord-Brabant, die daarbij een helpende hand kunnen gebruiken. Wij denken vanuit de positie van onze bewoner bij alles wat we doen. Voor zowel onze woningzoekenden, huidige bewoners als voor de bewoners van de toekomst. We luisteren actief naar onze bewoners. We zetten samen de schouders eronder, vanuit vertrouwen. Wij investeren in kwaliteit, duurzaamheid en betaalbaarheid van woningen en werken met partners samen. Dit doen we op een creatieve en verbindende manier. Zo dragen we samen blijvend bij aan een gelukkige en gezonde stad, waarin onze huidige en toekomstige bewoners prettig wonen.

Visie TBV Wonen is gericht op de huisvesting van onze huidige en toekomstige bewoners. We zijn er om onze bewoners een betaalbaar, prettig en vertrouwd thuis te bieden. We pakken maatschappelijke vraagstukken op in wijken en buurten, werken samen met instellingen in het maatschappelijk middenveld op het gebied van wonen, zorg, welzijn, onderwijs. We werken aan onderlinge samenhang en aan de verbetering van het woon- en leefklimaat. Ons vastgoed zetten we in om onze maatschappelijke doelen te realiseren. Het oppakken van maatschappelijke vraagstukken en die vertalen naar oplossingen is geen eenvoudige opgave. Dit gebeurt altijd in samenwerking en verbinding met partijen in wisselende coalities, afhankelijk van de gestelde opgave. Daarnaast blijven wij ontwikkelen en bouwen aan een afwisselende vastgoedportefeuille. Zo voldoen we aan de ambitie om van Tilburg een duurzame, gelukkige, gezonde en betaalbare stad te maken.