3.3 Doorontwikkeling en toekomstbestendigheid

We willen uiteraard niet stilstaan en ontwikkelen door om klaar te zijn voor de toekomst. Onderstaand enkele onderwerpen die in 2019 onze aandacht kregen en waarmee we ook volgend jaar verder aan de slag gaan.

Vastgoedsturing

TBV Wonen is bezig met de implementatie van Vastgoedsturing. In 2019 is het Portfolio en Asset Managementmodel (PAM) geïmplementeerd waarmee we alle elementen van vastgoedsturing kunnen ondersteunen. Met dit model sturen we zowel op KPI’s, wensportefeuille, als op financiële exploitatie- en vermogensratio’s. De gebiedsontwikkelaars vullen de transitie-opgave van de vastgoedportefeuille naar de wensportefeuille in met concrete projecten voor groot onderhoud, renovatie en nieuwbouw. De afdeling Omgeving & Sturing is intern opdrachtgever (verbonden met de gebiedsteams) richting de projectleider Energietransitie en de projectmanagers Nieuwbouw en Renovatie.

Integriteit

Integriteit heeft permanent onze aandacht. Onze integriteitscode beschrijft hoe wij er invulling aan geven. In 2020 staan we hier nadrukkelijk bij stil met verschillende bijeenkomsten.

Omgang met Privacy (AVG)

In 2019 stond ook het onderwerp ‘Privacy en de Algemene Verordening Gegevensbescherming’ hoog op de agenda. TBV Wonen heeft sinds 2017 een werkgroep die, met ondersteuning van een externe deskundige, maandelijks bijeenkomt. Binnen TBV Wonen is de Manager Bedrijfsvoering ook als privacy-officer aangesteld, bij afwezigheid waargenomen door de bestuurscontroller. De werkgroep is afgelopen jaar 10 keer bij elkaar geweest.