4.5 Financieel resultaat

Resultaten 2019 De jaarrekening 2019 is conform de Richtlijn 645 van de Raad voor de Jaarverslaggeving opgesteld. Het resultaat over 2019 bedraagt € 91,6 miljoen. Dit is € 20,2 miljoen hoger dan het jaarresultaat over 2018 (€ 71,4 miljoen). De belangrijkste afwijkingen zijn hieronder weergegeven: