2.5 Leefbaarheid

Als huisvester zijn we niet alleen betrokken bij de stenen (huisvesting), maar ook bij de woonomgeving. We werken samen met andere betrokkenen; organisaties die ook in de wijk aanwezig zijn en natuurlijk met de bewoners zelf. Hoewel we uitgaan van de eigen kracht en verantwoordelijkheid zien we dat het voor sommige bewoners lastig is zich staande te houden in deze maatschappij. Onze medewerkers zijn de ogen en oren in de wijk en signaleren eerder problemen. Sociale samenhang bevorderen Naast de algemene trend van verharding (toenemende agressie), zien onze leefbaarheids-medewerkers dat de complexiteit van individuele gevallen toeneemt. Medewerkers die achter de voordeur komen, krijgen periodiek scholing om signalen te herkennen. Gebiedsteams zijn aanwezig in de wijk en hebben zich in 2019 gericht op passende (her)huisvesting van het wijkkantoor. Investeren in samenwerking Het samenspel met partners in de wijk is van groot belang. Samen met partijen zoals gemeente Tilburg, de politie, welzijnsinstellingen en collega-corporaties besteden we gerichte aandacht aan de leefbaarheid in de wijk. Voorbeelden: - ‘Thuis in de Wijk’, een initiatief waarin verschillende instanties zich inzetten voor de uitstroom en zachte landing van mensen uit beschermd wonen, in de wijk. - Buurtbemiddeling, een samenwerking met ContourdeTwern die uitgaat van het zelf oplossend vermogen van de bewoner. - Convenant Samenwerkingsverband Buurtregie, een netwerk waarin diverse partijen zich inzetten om de fysieke en sociale leefbaarheid in de wijk te behouden en te verbeteren.

Interne inzet op leefbaarheid Voor de kwetsbare doelgroepen die zelf moeilijk een huurwoning vinden, zoals statushouders, contingenten (huurders die via een zorginstantie of maatschappelijke instantie met begeleiding gehuisvest dienen te worden) en mensen met een urgentieverklaring, hebben we een consulent wonen-welzijn-zorg aangenomen. Voor bewoners van complexen waar gerenoveerd gaat worden hebben we twee parttime sociaal projectbegeleiders aangetrokken die onze huurders tijdens deze vaak ingrijpende periode goed begeleiden. Bewoners hebben gedurende het project een vaste contactpersoon die ook vaak in het complex te vinden is. De persoonlijke benadering (bijvoorbeeld via de huisbezoeken) ervaren de bewoners als zeer positief.