2.4 Kwaliteit

We hebben veel geïnvesteerd in zowel groot onderhoud als planmatig onderhoud om onze klanten een goede woning aan te kunnen bieden. Het onderhoudsniveau houden we op peil. Als er iets stuk is wordt het hersteld of vervangen. De werkzaamheden voeren we uit in overleg met de bewoner; die is tenslotte het uitgangspunt voor onze dienstverlening. Met het leveren van maatwerk willen we ons onderscheiden. Met succes: onze klanten hebben het dagelijks onderhoud in het afgelopen jaar gewaardeerd met een 8,2 (KWH-score). In 2019 is nieuw beleid opgesteld voor Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV-beleid): • De bewoner krijgt waar mogelijk de vrijheid om zijn/haar woning naar eigen inzicht in te richten en aan te passen. • We bieden onze bewoners duidelijke kaders die ook (financieel) passend zijn binnen de mogelijkheden van TBV Wonen. • We dragen een helder beleid/kader uit, dat intern wordt gedragen en dat aansluit op actuele wet- en regelgeving. In 2019 hebben we het Onderhouds-ABC voor alle bewoners herijkt om duidelijk te maken wie verantwoordelijk is voor welk klein en dagelijks onderhoud. Kengetallen Onderhoud Bij onderstaande getallen is de fusie die in 2019 plaatsvond van invloed geweest op de omvang van het mutatieonderhoud en de reparatieonderzoeken in 2019 t.o.v. 2018.