6.1 Rol RvC

De RvC van TBV Wonen houdt toezicht op het bestuur en op het goedgekeurde beleid van de organisatie op basis van geldende wetgeving, maatschappelijk aanvaardbare normen en goed risicomanagement. In 2019 werden de voorbereidingen gedaan voor een nieuwe Visie op Toezicht en Bestuur van (fusiecorporatie) TBV Wonen. De visie is in januari 2020 vastgesteld en biedt vijf uitgangspunten voor de invulling van bestuur en toezicht, te weten:

Werken vanuit de bedoeling en positionering We respecteren de (wettelijke) kaders waarbinnen een woningcorporatie hoort te functioneren en toetsen de naleving. Gericht op maatschappelijke meerwaarde RvC en bestuur zien TBV Wonen primair als een organisatie die maatschappelijke meerwaarde levert. Rolvast, -duidelijkheid en in control De bestuurder verwacht van de RvC dat hij de ruimte krijgt om de rol van bestuurder goed in te vullen. Andersom wordt van de bestuurder verwacht dat hij bereid en in staat is de RvC volledig, tijdig en betrouwbaar te informeren (brengplicht bestuurder). Gezond samenspel en interactie Om als RvC en bestuurder samen te komen tot good governance, is vertrouwen nodig. Interne dialoog en externe openheid zijn daarbij van wezenlijk belang.

Tegenspraak en risicocultuur Om te zorgen dat binnen TBV Wonen sprake is van een gezonde risicocultuur, is van belang dat er op verschillende niveaus van de organisatie gepaste tegenspraak en tegenkracht mogelijk is: binnen de RvC, tussen de RvC en bestuurder, tussen bestuurder en het management/de medewerkers en tussen het management en de medewerkers. De visie op toezicht en bestuur biedt naast de uitgangspunten voor de invulling van bestuur en toezicht, ook een toezicht- en toetsings-/beoordelingskader en is daarmee een uitwerking van de in 2019 nog geldende Governance code 2017 en de in 2019 herijkte Governance code 2020 .