4.6 Waardering bezit

We beschikken over een groot vermogen. Dat staat niet op de bank, maar is geïnvesteerd in stenen (hoofdzakelijk sociale huurwoningen). Het bezit wordt gewaardeerd tegen de marktwaarde in verhuurde staat (hierna: marktwaarde). Die bedroeg eind 2019 ongeveer € 1.039 miljoen (ultimo 2018: € 924 miljoen). De marktwaarde biedt waardevolle extra informatie over de verdiencapaciteit van de corporatie. Als we al ons vastgoed verkopen, zouden we deze marktwaarde kunnen omzetten in geld. Na aflossing van onze leningen zou er dan veel geld overblijven. Maar we hebben een maatschappelijk beleid: we verkopen niet al onze woningen, maar willen voldoende woningen verhuren tegen een betaalbare huurprijs. Dat heeft tot gevolg dat onze woningen veel minder opleveren dan de marktwaarde bedraagt. We noemen dit de beleidswaarde.

Het verschil tussen de marktwaarde en de beleidswaarde bestaat uit de volgende onderdelen: