2.2 Duurzaamheid

Onze samenleving moet op termijn (in 2050) vrijwel volledig duurzaam zijn. We willen graag bijdragen aan deze enorme opgave. We kiezen voor een ‘no regret’-beleid; we passen alleen maatregelen en technieken toe die hun waarde hebben bewezen en die optimaal bijdragen aan onze duurzaamheidsdoelstellingen.

Duurzaamheidsvisie De duurzaamheidsvisie van TBV Wonen onderscheidt 5 thema’s:

1. De bewoner Energetische maatregelen die vooral gericht zijn op woonlasten (betaalbaarheid), comfort en gebruiksgemak. 2. De energietransitie Voor het aardgasloos maken van onze woningen hebben we in 2019 twee extra projectleiders en drie sociaal projectbegeleiders ingezet. Zij werken samen met de projectleider Energietransitie aan het behalen van deze maatregelen en afspraken: a. Gemiddeld Label B in 2020 b. Aardgasloos op termijn c. Routekaart CO2-neutraal d. Duurzame energie infrastructuur - strategische samenwerking AWLTTT en Ennatuurlijk e. Zonnepanelen

3. Circulair bouwen We kiezen voor een volgende rol en we volgen de bouwsector en andere corporaties. Na 2019 pakken we dit op bij het nieuwe Ondernemingsplan. 4. Klimaatadaptatie Ook bij dit onderwerp kiezen we ervoor volgend te zijn. Een nadere uitwerking volgt later, op basis van het Ondernemingsplan. 5. Eigen organisatie In 2019 is de duurzaamheidsambitie van de eigen organisatie opgepakt door een interne werkgroep die het kantoorpand en het wagenpark onder de loep neemt. Er is onderzocht welke alternatieven voor elektrisch rijden er zijn en er zijn elektrische bedrijfsauto’s aangeschaft.