3.1 Interne organisatie

Onze omgeving verandert sterk. De centrale vraag is: hoe kunnen wij toekomstbestendig zijn? In 2018 hebben we onze visie aangescherpt en vastgelegd in de notitie ‘Doorontwikkeling 2.0, toekomstbestendig TBV Wonen’. Deze plannen zijn in 2019 uitgevoerd. We hebben vier invalshoeken gekozen - structuur, cultuur, besturing en gereedschap – omdat een structuur pas effectief wordt bij een passende cultuur, een goede besturing nodig is om effectief te blijven op lange termijn en goed gereedschap daarbij helpt. Structuur Alle primaire, uitvoerende processen rond de klant hebben we ondergebracht in twee afdelingen: Woonservice en Vastgoedservice. Zo scheiden we uitvoering en controle. Met de installatie van de afdeling Omgeving & Sturing, geven we inhoud aan een effectieve sturing door het scheiden van strategie en operatie. Daarnaast hebben we rollen toegevoegd die het maken van die strategische keuzen ondersteunen met data-analyse en scenario denken. Cultuur We geloven dat we kunnen leren van elkaar door onze beelden te delen, concreet in het traject van ons ondernemingsplan. Met alle collega’s van voormalig Woonstichting ‘t Heem en TBV Wonen gingen we in workshops ‘Storytelling’ aan de slag om ‘ons verhaal’ als gezamenlijke organisatie vorm te geven. Juist door échte verhalen uit de praktijk te verzamelen maken we duidelijk wie we zijn en wat we doen. Verder stimuleren we het leren door het verzamelen van PE-punten (permanente educatie).

Besturing Op 31 december 2019 bestond het Managementteam van TBV Wonen uit: • De heer ir. drs. P.P.A. Kouijzer directeur-bestuurder • De heer drs. L.T.A.M. Cleijne MMO, manager Bedrijfsvoering • Mevrouw J.E.A.M. Scheffers, manager Woonservice • De heer ir. F.J.J. Metsemakers, manager Vastgoedservice • De heer drs. S.D.F.J. Putters, manager Omgeving & Sturing Formatie en inhuur medewerkers 2019 is voor TBV Wonen een jaar van transitie, vanwege de ‘doorontwikkeling’ en vanwege de fusie. Het gevolg is dat er in 2019 veel gebruik is gemaakt van inhuur van tijdelijke medewerkers. Ondernemingsraad In 2019 werd de ondernemingsraad gevormd door: • De heer R. van der Schoor, voorzitter • De heer F. Leenaars, lid • De heer R. de Graaf, lid • Mevrouw B. Brouwers, lid • Mevrouw M. Schoonus, lid De voorgenomen fusie van TBV Wonen met Woonstichting ’t Heem nam een prominente plek in op de OR-agenda, naast de volgende onderwerpen: procesharmonisatie secundaire arbeidsvoorwaarden, herinrichting kantoorpand en huisvesting, actualisatie functiehuis, functieprofielen, diverse personeelsregelingen, Ondernemingsplan 2020-2023 en begroting 2020-2024.

Onderstaand een beknopte schematische weergave van de fusieorganisatie TBV Wonen in 2019:

*1 De functionarissen Personeel & Organisatie; PR & communicatie; Directiesecretaresse en Bestuurscontroller. *2 Gebiedsgericht is de samenwerking tussen 2 afdelingen: - Woonservice, waaronder de vier gebiedsteams met medewerkers leefbaarheid, verhuur en beheer. - Omgeving & Sturing, met vier gebiedsontwikkelaars die nauw samenwerken met de gebiedsteams. *3 Om laagdrempelig en dichtbij onze bewoners te zijn, werken we met een eigen onderhoudsdienst.