Een duurzaam thuis, ook in de toekomst

Ook in de toekomst willen we onze bewoners een fijn thuis kunnen bieden in een prettige omgeving. We bouwen comfortabele en gebruiksvriendelijke huizen, die lang meegaan. We maken bestaande huizen klaar voor de toekomst. Met grondstoffen en energie gaan we zuinig en verstandig om. Door goede materialen en systemen te gebruiken die lang mee gaan en door huizen zo te maken dat warmte en energie goed worden gebruikt. Dat spaart het milieu en ook de portemonnee. Energiezuinigere woningen beperken de energielasten voor onze bewoners. Natuurlijk gaan we de komende jaren ook als organisatie hard aan de slag om duurzamer te worden.

Duurzamer leven, wat kunt u zelf doen?

“Ik ben heel bewust bezig met wat ik zelf kan doen om duurzamer te leven. Afval scheiden bijvoorbeeld, maar vooral energie besparen. Omdat ik denk dat energie in de toekomst heel duur wordt. Daarom heb ik alle lampen in mijn woning vervangen door ledlampen. Daarmee bespaar ik 75 tot 80 procent energie ten opzichte van de lampen die ik had en heb ik toch sfeer in huis. We hebben ook een slimme thermostaat die leert wanneer wij de verwarming aan- en uitzetten en dat dan automatisch in gaat stellen. Daarmee besparen we ook energie."

Fred Geschiere - bewoner

In 2023 is duurzaamheid deel van ons DNA.

We helpen onze bewoners om meer grip te krijgen op het energieverbruik en bijbehorende energiekosten. We nemen onze rol als startmotor in verduurzaming serieus: we bouwen nieuwe woningen CO2-neutraal en zetten flinke stappen om onze bestaande woningen over te zetten op duurzame energie. We gebruiken hierbij beproefde methoden. Zo voorkomen we dat onze bewoners last hebben van technieken die in de praktijk (nog) niet goed werken. We doen in de praktijk steeds meer ervaring op met circulair bouwen en klimaatadaptatie. We werken samen met verschillende partijen om de verduurzamingsopgave doeltreffend aan te pakken. Zo kunnen we per wijk een gezamenlijke planning en lijst met prioriteiten opstellen voor de warmtetransitie, kennis delen en kosten besparen.

Wat gaan we realiseren?

  • We stellen onze huurders centraal en zetten in op betaalbare woonlasten, wooncomfort en gebruiksgemak. Zo leggen we bij verduurzaming en nieuwbouw de werking van installaties uit aan onze bewoners. We gaan aan de slag met energiecoaches, zodat onze bewoners advies op maat krijgen over energiebesparing. We doen investeringen in duurzaamheid als die een groot effect hebben op de woonlasten van onze bewoners.
  • We verduurzamen gemiddeld 200 woningen per jaar. Zo werken we toe naar een gemiddelde energie-index van maximaal 1,2 (label A) in 2030 en zijn we CO2-neutraal in 2045. We doen ervaring op met de inzet van zonnepanelen als middel om gericht de energielasten in bepaalde complexen te beperken. Onze jaarlijkse investering in zonnepanelen loopt gaandeweg op: van 150 woningen voorzien van zonnepanelen in 2021 naar 350 in 2023.
  • Als we afspraken maken met bouwpartijen over nieuwbouw die we gaan aanbesteden, hebben we oog voor circulair bouwen. Bij renovaties die we nog gaan aanbesteden doen we ervaring op met hergebruik als richtlijn bij gunning van opdrachten.
  • Bij onze onderhoudsdienst gebruiken we eigen materialen zo veel mogelijk opnieuw.
  • Samen met de gemeente en corporaties brengen we de gevolgen van het veranderende klimaat in beeld. We doen ervaring op met maatregelen om de schadelijke gevolgen te beperken.
  • We geven het goede voorbeeld en verduurzamen onze eigen huisvesting en bedrijfsvoering door onze CO2-uitstoot met de helft te verlagen. Denk aan de vervanging van dieselbussen door elektrische bussen. We werken papierloos in 2023.