We zijn er voor onze bewoners

Door ons werk goed te doen en door bereikbaar te zijn als bewoners ons nodig hebben, op een manier die past bij hun wensen. Hierin werken we samen met onze bewoners. We luisteren naar hun wensen en vragen hen om mee te denken, zodat we hen goed van dienst kunnen zijn. De uitdaging is om huurders die je nooit ziet of hoort, mee te laten denken en doen. We zijn van mening dat participatie kan slagen als bewoners een actieve rol hebben.

Sociaal projectbegeleiding: midden tussen de bewoners

"Wij weten dat ingrepen in de woonomgeving veel impact kunnen hebben op onze bewoners. Bij groot onderhoud bijvoorbeeld moeten mensen een tijdje het leven in hun eigen huis aanpassen. Dan vinden bewoners het fijn als er iemand van TBV Wonen in de buurt is. Daarom werken we als sociaal projectbegeleider tijdens zulke projecten echt tussen de bewoners. Zo zijn we regelmatig in complexen en buurten aanwezig en houden we inloopspreekuren of brengen we huisbezoeken. Zeker bij ingrijpende situaties als herstructurering, waarbij iedereen moet verhuizen, zijn bewoners blij met een vast aanspreekpunt waar ze hun vragen aan kwijt kunnen. Een bewoonster zei laatst nog tegen me: “Ik ben blij dat je in de buurt bent en dat ik niet naar kantoor hoef te komen”. Dat we bij bewoners langsgaan maakt de gebeurtenis zelf misschien niet minder ingrijpend, maar het helpt hen wel om beter hun weg te vinden. En als je dan uiteindelijk na een verhuizing van een oudere huurster terug hoort: “Och meisje, wat heb je toch een fijn huisje voor me gevonden”, dan ben ik echt blij dat we die persoonlijke aandacht konden geven!" Marij – sociaal projectbegeleider

In 2023 werken we samen met bewoners aan thuis voelen. We slagen erin om een brede afspiegeling van de bewoners hierbij te betrekken.

We stemmen niet alleen af met onze georganiseerde huurders, het lukt ons ook om andere bewoners erbij te betrekken via diverse kanalen. We denken en handelen in doelgroepen – dé huurder bestaat niet. We bekijken steeds welke communicatievormen passen bij onze bewoners en blijven steeds vernieuwen en verbeteren. Persoonlijke dienstverlening en de vragen van onze doelgroepen blijven hierbij centraal staan.

Wat gaan we realiseren?

  • We bekijken regelmatig onze werkprocessen, zoals vertrekken uit een woning, vanuit de ogen van bewoners en stemmen hier onze communicatie- en participatiekanalen op af.
  • We luisteren goed naar onze klanten als we contact met ze hebben om te weten te komen wat er leeft bij verschillende doelgroepen. We willen zo de behoeften van onze bewoners nóg beter leren kennen (`Ken je klant’) om onze dienstverlening waar mogelijk te verbeteren.
  • Er komt een digitaal klantenpanel in 2021: een brede groep bewoners communiceert met ons over onze dienstverlening en de behoeften van bewoners.
  • We ondersteunen onze georganiseerde huurders om de rol als huurdersvertegenwoordiger goed te kunnen vervullen. Naast participatiebijeenkomsten, gebruiken we wat we horen en zien bij klantcontact.
  • We zijn trots op ons werk en laten zien wie we zijn en wat we doen. Daarbij maken we gebruik van moderne communicatiemiddelen.