Voor iedereen een betaalbaar thuis

Voor sommige bewoners is het moeilijk om rond te komen en elke maand de kosten voor een thuis op te brengen. Wij willen onze woningen dan ook betaalbaar houden. Dat doen we door passende woningen te verhuren, door jaarlijks onze huren alleen met inflatie te verhogen en door maatwerk te bieden bij inkomensdaling. Maar ook door bij renovaties ernaar te streven dat de totale woonlasten dalen, door lagere energiekosten. We helpen onze bewoners met beginnende betalingsproblemen graag zo vroeg mogelijk om oplopende schulden te voorkomen en denken met ze mee.

Een theezakje als symbool voor betaalbaarheid

"Ik kwam een deur hangen bij een huurster die het financieel zeer krap had. Haar kinderen betaalden haar huur omdat haar AOW onvoldoende was. Deze dame bood ons iets te drinken aan, maar vroeg ons dringend om het theezakje te delen, omdat ze echt op de kleintjes moest letten. Voor mij staat sindsdien dat ene theezakje er symbool voor dat wij als verhuurder ons sterk moeten maken om onze bewoners betaalbaar te laten wonen."

Bart Huybregts - medewerker onderhoudsbedrijf

In 2023 staat de betaalbaarheid van woonlasten voor onze bewoners centraal.

Voor bewoners wordt de huur jaarlijks in de basis alleen met inflatie verhoogd. Als de huur te hoog wordt in verhouding tot het inkomen van een bewoner bieden we maatwerk. Bij de jaarlijkse huurverhoging dragen de sterkste schouders de zwaarste lasten. Investeringen in duurzaamheid dragen bij aan het verlagen van de woonlasten. We zetten daarom vol in op het energiezuiniger maken van woningen.

Wat gaan we realiseren?

  • We verhogen de huren jaarlijks in de basis alleen met inflatie.
  • We passen inkomensafhankelijke huurverhoging toe omdat we vinden dat 'de sterkste schouders de zwaarste lasten kunnen dragen'.
  • Als er een nieuwe huurder komt, passen we de huur aan. Bij het bepalen van de hoogte van de huur houden we rekening met de ligging, verhuurbaarheid, maar ook de diversiteit in een complex.
  • We bieden woonlastencompensatie(fonds) door tijdelijke huurverlaging (maatwerk).
  • We hebben het sociaal huurakkoord van Woonbond-Aedes uitgewerkt. Dat houdt in dat we op maat huurverlaging of huurbevriezing aan kunnen bieden voor bewoners met een laag inkomen in verhouding tot de huur.
  • We plaatsen jaarlijks zonnepanelen op ongeveer 250 woningen om de woonlasten te verlagen. Ook doen we ervaring op met andere energiebesparende verbeteringen die de woonlasten kunnen verlagen.
  • Na de succesvolle pilot gaan we verder met onze sociale incasso-aanpak. Ons streven is om huisuitzettingen door huurachterstanden te voorkomen.
  • Met de woonlastentool geven we onze woningzoekenden en bewoners inzicht in hun woonlasten. We gaan hierover graag met hen in gesprek.