Voor iedereen een eigen thuis

We willen juist voor hen die weinig te besteden hebben een thuis bieden. Daarom werken wij aan een groter aanbod van betaalbare huurwoningen. Dit doen we door nieuwe woningen te bouwen in wijken en dorpen. Ook onderhouden we onze bestaande woningen, zodat ze duurzamer en van goede kwaliteit zijn en beschikbaar blijven voor bewoners. Juist voor woningzoekenden die zorg nodig hebben, ontwikkelen we de komende jaren nieuwe woningen.

Een woning toewijzen is nog niet zo makkelijk

"Ik was aanwezig op een participatiebijeenkomst over woningtoewijzing. Ik wilde mezelf laten zien. Wie is nou zo iemand die in zo’n speciale categorie valt die met voorrang een woning krijgt? Daar ben ik er dus één van. Ik wilde ook graag de andere kant van het verhaal een keer meemaken. Daarom deed ik op de participatiebijeenkomst mee aan het toewijzingsspel en stapte ik in de schoenen van medewerkers van TBV Wonen. Hoe moeilijk is het om de beslissing voor een toewijzing te nemen? Ik vond het interessant en ik weet nu ook hoe lastig het is om iedereen tevreden te houden."

Niels - bewoner

In 2023 hebben we nieuwe, sociale huurwoningen bijgebouwd.

De druk op de woningmarkt voor onze doelgroep is groot, zeker voor de mensen die uit maatschappelijke opvang en beschermde woonomgevingen komen. Nieuwbouw realiseren we alleen in het sociale segment (DAEB). Een gedeelte van onze sociale huurwoningen verhuren we aan de secundaire doelgroep en de lage middeninkomens. We behouden onze vrijesectorwoningen om ook een thuis te kunnen blijven bieden aan bewoners met een hoog middeninkomen. Daar is behoefte aan. Ook draagt het bij aan de diversiteit en leefbaarheid in de wijk en de doorstroming op de woningmarkt. We hebben afspraken gemaakt in het nieuwe Convenant Wonen over een gezamenlijk strategisch voorraadbeleid op wijkniveau met corporaties en gemeente Tilburg. We gaan op zoek naar nieuwe vormen en creatieve oplossingen. Denk aan tijdelijke woonvormen en het omvormen van kantoren en maatschappelijke gebouwen. We maken afspraken over woonruimteverdeling, onder andere over het stimuleren van doorstroming.

Wat gaan we realiseren?

  • We bouwen minimaal 500 nieuwe sociale huurwoningen in Tilburg voor 2025.
  • We behouden onze vrijesectorwoningen onder de € 950 voor de hoge middeninkomens.
  • We ontwikkelen minimaal 2 nieuwe creatieve woonoplossingen voor senioren, spoedzoekers of starters.
  • We dragen bij aan doorstroming naar een geschiktere woning voor ouderen.
  • We maken woningruil mogelijk door bewoners te helpen om onderling met elkaar in contact te komen. Ook nemen we het initiatief voor de juiste begeleiding bij het mogelijk maken van woningruil.
  • We maken actief gebruik van de ruimte die we hebben om 10 procent van ons bezit gericht toe te wijzen aan huishoudens met een hoger inkomen om zo wijken sterker te maken.