Onze 5 pijlers

Betaalbaarheid

Geen zorgen over kosten

Beschikbaarheid

Voor iedereen een eigen thuis

Duurzaamheid

Goed wonen, ook in de toekomst

Zorgzaamheid

Extra aandacht voor wie dat nodig heeft

Leefbaarheid

Veilig en fijn wonen in je eigen buurt

Onze fundamenten

Betrokkenheid

Wij zijn dichtbij en luisteren naar je

Aanwezigheid

Wij zijn er als je ons nodig hebt

Slagvaardigheid

Samen op weg naar morgen