Hier staan we voor

Wij hebben hart voor onze bewoners en bieden hen een thuis. In het bijzonder aan bewoners die daar niet op eigen kracht in kunnen voorzien.

Wij zorgen voor betaalbare, duurzame en kwalitatief goede woningen voor huidige en toekomstige bewoners. Wij maken wonen met zorg mogelijk, met name voor de senioren. We ervaren dat het voor steeds meer bewoners moeilijk wordt om mee te komen in de maatschappij. Daarom zijn we actief in wijk en dorp en zien we wat er speelt achter de voordeur. Wij zetten samen met onze partners en bewoners in op een omgeving waarin onze bewoners zich thuis voelen.

Zo werken we

Met een klantgerichte, degelijke en betrouwbare organisatie werken wij eraan dat onze bewoners zich thuis voelen: We zijn betrokken omdat we ons verbonden voelen met onze bewoners. Zij staan centraal bij alles wat we doen.

We zijn gedreven omdat we een fijn thuis voor onze bewoners voor ogen hebben. Iedereen recht heeft op zijn eigen thuis, een plek om trots op te zijn. Wij op onze beurt zijn er trots op dat we deze basisbehoefte kunnen bieden. We leveren goede woningen en werken samen met onze partners en bewoners aan leefbare wijken en dorpen.

We zijn in beweging omdat de wereld om ons heen verandert. Dit raakt onze bewoners. Wij bewegen mee om blijvend te kunnen inspelen op de veranderingen, zodat we onze bewoners nu en in de toekomst kunnen voorzien van een passende woning.